Η INCOMELINE επωνύμως...

Ομάδα, που αναπτύσσουμε μερίδια σε όλους τους συνεργάτες μας, σε πασίγνωστη εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ. 

Εμπιστευθείτε τον τρόπο που τα αναπτύσσουμε και κερδίστε προσωπικά μερίδια από το μηνιαίο μέρισμα της εταιρείας.


ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ή MLM. Ο τρόπος διακίνησης προϊόντων, που προσδίδει στον καταναλωτή μια επιπλέον ιδιότητα.

Ποιοτικό κέρδος: Η ποιότητα προϊόντος που διακινείτε από εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ, πραγματικά είναι ασυναγώνιστη. Η οικονομία κλίμακος που επιτυγχάνει η εταιρεία λόγω αυτού του τρόπου διακίνησης, αντανακλάτε στην ποιότητα του προϊόντος που διαθέτει. Η απαλλαγή από απρόοπτο κόστος, επιτρέπει να διοχετευθούν πόροι στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, από ακριβότερες πρώτες ύλες χωρίς να είναι ακριβό το τελικό προϊόν, που ωφελούν ποιοτικά και οικονομικά όλους.

Οικονομικό κέρδος: Στο οικονομικό σκέλος, η ειδοποιός διαφορά από τον κοινό τρόπο εμπορίου είναι ότι, ο καταναλωτής εκτός της κορυφαίας ποιότητας προϊόντος που έχει στη διάθεσή του, δικαιούται να κερδίζει ποσοστό μεριδίου από τα μερίσματα συνολικής κατανάλωσης της εταιρείας, στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτά τα κεφάλαια στον κοινό τρόπο εμπορίου, κατευθύνονται σε προώθηση και διακίνηση. 

Αυτό είναι μια έξυπνη και βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα, αφού δεν την συνοδεύουν τα πάγια έξοδα που συνοδεύουν μια συμβατική επιχείρηση.  

Δηλαδή ο καταναλωτής ενώ καταναλώνει οικονομικά για να καλύψει τις ανάγκες του με υψηλής ποιότητας προϊόντα, κερδίζει μερίδια από τη συνολική κατανάλωση, στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Για να κατακτήσει ο καταναλωτής την δεύτερη ιδιότητά του σε εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ (χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό), χρειαζόταν να μεγαλώσει το σώμα των καταναλωτών της εταιρείας που θα ήταν συνδεδεμένοι μαζί του. Η πιο γνωστή δράση έως τώρα για την διεύρυνση αυτή, ήταν η από στόμα σε στόμα μετάδοση της πληροφορίας, όλων των παροχών που προσφέρει η εταιρεία (ποιοτικά προϊόντα, μεγάλες εκπτώσεις, κέρδος μεριδίων). Αυτή τη δράση πολλοί αδυνατούν όμως να την ασκήσουν για διάφορους λόγους. Έτσι ενώ το δικτυακό μάρκετινγκ μπορεί να είναι μοχλός προσωπικής ευημερίας της συντριπτικής πλειοψηφίας, στην πράξη οι προσωπικές συστάσεις είναι τροχοπέδη για πολλούς. 

Την αδυναμία αυτή έρχεται να καλύψει η incomeline. Με την INCOMELINE ο καταναλωτής παραμένει καταναλωτής. Το σώμα που αποτελείτε από καταναλωτές αναλαμβάνει να το μεγαλώσει η INCOMELINE με προωθητικές ενέργειές της. Βγαίνουν κερδισμένοι πολλαπλός όλοι όσοι αποτελούν αυτό το σώμα. Ο τρόπος που εφαρμόζουμε, δίνει δύναμη και σε εκείνον που ενώ κατανάλωνε, καταναλώνει και θα καταναλώνει προϊόντα, δεν έχει κύκλο γνωριμιών ή την τεχνική να μεταδώσει την ωφέλεια που έχει κάποιος αν τα ακολουθήσει.  Η 4άδα, αποτελεί τη βάση για όλους και δεν περιορίζει τη δυνατότητα περαιτέρω προσωπικής ανάπτυξης για όσους μπορούν παραπάνω. 


Τηλ Κέντρο 210 220 2207 

info@incomeline.net